Distec    

Distec Grup Tecnològic és un grup d'empreses de base tecnològica amb una àmplia experiència en enginyeria integral. Va ser creat l'any 1976.
La trajectòria del grup es basa en la capacitat d'innovació tecnològica, en la recerca, la qualificació professional i la voluntat de millora i servei.

Les empreses que conformen el grup estan especialitzades en les següents àrees:

  >> Distec Grup Tecnològic  
  >> Generació energètica - Microturbines  
  >> Sistemes electrònics de seguretat i de detecció i extinció de foc   
     
Carrer Zaragoza, 21 - 17003 Girona | Tel: 972 21 42 21 | Fax: 972 21 18 32 
Servei 24h: 972 20 31 09 | dst@distec.org